Quận Long Biên - Bài 1: Lấn chiếm, cho thuê trái phép hàng chục hecta đất nông nghiệp

Qua thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TN&MT) đã phát hiện hàng loạt vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64 của Chính phủ tại quận Long Biên.
Đất nông nghiệp tại Hà Nội: Miếng bánh béo bở nhiều người chia ở phường Mễ Trì Xã Tân Lập - Đan Phượng: Cây xăng, công trình lấn chiếm đất nông nghiệp tràn lan

Theo kết luận thanh tra số 316/KL-STNMT-TTr của Sở TN&MT, tổng diện tích đất nông nghiệp tại quận Long Biên là 1.398,4976 ha (hecta). Trong đó, tổng diện tích đất nông nghiệp đã giao theo Nghị định số 64 của Chính phủ là 1.248,85245 ha với 10.976 hộ đang sử dụng; đất nông nghiệp công ích là 66,1057 ha với 73 đối tượng đang sử dụng...

Qua kiểm tra phát hiện tổng trường hợp vi phạm đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64 là 304 trường hợp với tổng diện tích đất vi phạm là 13,7144 ha, chiếm 0,009% đất nông nghiệp. Trong đó, sử dụng không đúng mục đích, xây dựng trái phép là 286 trường hợp, diện tích 13,2939 ha; chuyển nhượng trái quy định 14 trường hợp, diện tích 0,1725 ha...

quan long bien bai 1 lan chiem cho thue trai phep hang chuc hecta dat nong nghiep
Hàng loạt nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại quận Long Biên.

Cũng theo kết luận của Sở TN&MT Hà Nội, từ năm 2014 đến nay, UBND quận Long Biên đã tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công tại 14 phường và có 18 kết luận thanh tra từ năm 2014, tuy nhiên, các kết luận thanh tra không chỉ rõ các vi phạm, mặt khác đến nay UBND quận Long Biên chưa làm rõ việc xử lý, khắc phục sau thanh tra theo quy định, cần được kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Đối với công tác báo cáo định kỳ theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và đôn đốc, hướng dẫn của Sở TN&MT, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 14/1/2014 của UBND TP Hà Nội, UBND quận Long Biên đã có 4 báo cáo kết quả thực hiện, kết quả báo cáo chưa đáp ứng đầy đủ các nội dung cần báo cáo, chưa làm rõ các kết quả xử lý và các vi phạm còn phải xử lý qua từng năm làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện.

quan long bien bai 1 lan chiem cho thue trai phep hang chuc hecta dat nong nghiep
Tại phường Long Biên, đến thời điểm thanh tra còn 92 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với tổng diện tích 15.009 m2.

Đáng chú ý, so sánh đối chiếu kết quả thực hiện Chỉ thị số 04 tại Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 31/10/2016 và Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 3/8/2017 của UBND quận Long Biên cho thấy, số liệu vi phạm đối với đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64 thời điểm trước năm 2014 khác biệt về số trường hợp và diện tích đất vi phạm.

Cụ thể, báo cáo năm 2017 có số vi phạm tăng hơn so với báo cáo năm 2016 đến 53 trường hợp mà không có sự giải thích làm rõ. Tại thời điểm thanh tra (tháng 7/2018) số vi phạm được xác định là 299 trường hợp, tăng so với năm 2017 là 134 trường hợp và tăng so với năm 2016 là 187 trường hợp. Điều này cho thấy việc tổng hợp số liệu các vi phạm đối với đất nông nghiệp, đất công chưa phản ánh đúng thực tế quản lý đất đat và xử lý vi phạm trên địa bàn. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND, công chức Địa chính các phường trên địa bàn quận Long Biên trong công tác kiểm tra, tổng hợp số liệu vi phạm và báo cáo không đúng số liệu thực tế quản lý đất đai tại địa phương và có biện pháp khắc phục.

Về kết quả xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, UBND quận Long Biên báo cáo đã xử lý được 163 trường hợp vi phạm trên tổng số 304 trường hợp vi phạm; tổng diện tích đất nông nghiệp được khắc phục triệt để là 2,7999 ha trên tổng diện tích bị vi phạm là 13,7144 ha; diện tích vi phạm còn phải xử lý là 19,9145 ha gồm 141 trường hợp, không bao gồm các trường hợp vi phạm nằm trong các dự án đã có thông báo thu hồi đất, UBND các phường đang tiến hành thủ tục kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bàng theo quy định.

Theo Sở TN&MT Hà Nội, thực tế kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại một số phường trên địa bàn quận Long Biên cho thấy:

quan long bien bai 1 lan chiem cho thue trai phep hang chuc hecta dat nong nghiep
Tại phường Thượng Thanh, đến thời điểm thanh tra còn 7.746 m2 gồm 47 trường hợp ở tổ 13 tự chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

Tại phường Thượng Thanh, đến thời điểm thanh tra còn 7.746 m2 gồm 47 trường hợp ở tổ 13 tự chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, xây dựng nhà ở từ trước năm 2000, UBND phường Thượng Thanh không lập hồ sơ xử lý vi phạm, không xác định được thời điểm xảy ra vi phạm, nhiều trường hợp đã xây dựng nhà ở kiên cố và chuyển nhượng trái quy định, đến nay các vi phạm chưa được lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

quan long bien bai 1 lan chiem cho thue trai phep hang chuc hecta dat nong nghiep
Tại phường Giang Biên, đến thời điểm thanh tra còn 7 trường hợp sử dụng đất nông nghiệp thuê của 642 hộ dân với tổng diện tích 59.000 m2.

Tại phường Giang Biên, đến thời điểm thanh tra còn 7 trường hợp sử dụng đất nông nghiệp thuê của 642 hộ dân với tổng diện tích 59.000 m2 để sử dụng vào mục đích bãi trung chuyển vật liệu xây dựng từ năm 2003. UBND phường Giang Biên đã lập hồ sơ vi phạm hành chính, xử phạt đối với vi phạm vào các năm 20176, 2017, 2018, tuy nhiên đến thời điểm thanh tra thì các vi phạm vẫn chưa được khắc phục.

Tại phường Bồ Đề, đến thời điểm thanh tra còn 46 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với tổng diện tích vi phạm là 3.596 m2, thời điểm xảy ra vi phạm là từ năm 2004 trở về trước, UBND phường Bồ Đề không có biện pháp xử lý theo quy định.

quan long bien bai 1 lan chiem cho thue trai phep hang chuc hecta dat nong nghiep
Tại phường Cự Khối, đến thời điểm thanh tra còn 10 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Tại phường Cự Khối, đến thời điểm thanh tra còn 10 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, thời điểm xảy ra vi phạm từ trước năm 2014, đến thời điểm thanh tra UBND phường Cự Khối chưa lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại phường Long Biên, đến thời điểm thanh tra còn 92 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với tổng diện tích 15.009 m2, thời điểm xảy ra vi phạm từ trước năm 2014 trở về trước, đến thời điểm thanh tra, UBND Long Biên chưa lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo Sở TN&MT Hà Nội, các vi phạm nêu trên tại thời điểm thanh tra chưa được UBND các phường lập hồ sơ xử lý dứt điểm hoặc kiến nghị các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp khắc phục.

Để tìm hiểu việc xử lý, khắc phục các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND phường Cự Khối, Thượng Thanh, Giang Biên nhưng không được phản hồi.

Trong khi đó, đại diện UBND phường Bồ Đề và UBND phường Long Biên cho biết đang thực hiện xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra của Sở TN&MT Hà Nội. "Các vi phạm do tồn tại để lại, chúng tôi đang kiểm tra, xử lý theo quy định", đại diện UBND phường Long Biên cho biết.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Anh Hiếu - Văn Huy - Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile