Quán chỉ bán 10 tô mì lửa mỗi ngày

Mì lửa được anh Trần Văn Thương, 38 tuổi, tham khảo từ bên Nhật và dùng biểu diễn cho khách, mỗi ngày anh chỉ bán 10 tô.
Xem phiên bản mobile