Quận Ba Đình tập huấn các quy định về phân cấp quản lý công tác an toàn thực phẩm

UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tập huấn về những quy định tại Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND thành phố về phân công, phân cấp quản lý về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xử lý nghiêm những cán bộ buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm Tập huấn kiểm soát an toàn thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người An toàn thực phẩm tại Hà Nội liên tục được thanh, kiểm tra

Tham dự tập huấn có sự tham gia của 68 học viên, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ngành, đơn vị thuộc quận; các Đội Quản lý thị trường số 3; Đội Thanh tra Giao thông vận tải, Trạm chăn nuôi và Thú Y, Ban quản lý các chợ số 2, số 3, Long Biên, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thịHà Nội- Chi nhánh Ba Đình; Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách theo dõi an toàn thực phẩm 14 phường, các đồng chí chuyên trách an toàn thực phẩm thuộc trạm Y tế phường.

Quận Ba Đình tập huấn các quy định về phân cấp quản lý công tác an toàn thực phẩm
Quận Ba Đình tập huấn các quy định về phân cấp quản lý công tác an toàn thực phẩm

Tại hội nghị tập huấn, đồng chí giảng viên đã phổ biến các nội dung, quy định mới về phân công, phân cấp quản lý về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội; Các quy định mới của thành phố nhằm phân cấp để cơ sở chủ động nắm bắt, quản lý hiệu quả công tác an toàn thực phẩm tại địa phương.

Cũng tại buổi tập huấn, các học viên được nghe báo cáo tình hình và kết quả công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, quận Ba Đình; Các khó khăn tồn tại cũng như nhận định dự báo, kế hoạch tiếp theo trong việc triển khai an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độ thực phẩm; biện pháp quản lý, kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo về an toàn thực phẩm.

Thông qua tập huấn, các học viên nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, hiểu rõ trách nhiệm trong công tác quản lý của từng cấp; từ đó triển khai, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo các biện pháp an toàn thực phẩm; góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an sinh xã hội.

Xử lý nghiêm những cán bộ buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm Xử lý nghiêm những cán bộ buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm
Tập huấn kiểm soát an toàn thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người Tập huấn kiểm soát an toàn thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người
An toàn thực phẩm tại Hà Nội liên tục được thanh, kiểm tra An toàn thực phẩm tại Hà Nội liên tục được thanh, kiểm tra
Phương Thu
Xem phiên bản mobile