PVN sản xuất kinh doanh khả quan bất chấp dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động nặng nề đến nền kinh tế trong nước và quốc tế, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vẫn đạt được kết quả sản xuất, kinh doanh hết sức tích cực.
Ông Phạm Xuân Cảnh tiếp tục làm Thành viên Hội đồng thành viên PVN Phó Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ cho PVN

Theo đó, gia tăng trữ lượng dầu khí 9 tháng đạt 15 triệu tấn quy dầu (kế hoạch năm 2020 là 10-15 triệu tấn quy dầu). Tổng sản lượng khai thác 9 tháng đạt 15,71 triệu tấn quy dầu, vượt 4,0% so kế hoạch 9 tháng.

Sản lượng khai thác dầu 9 tháng đạt 8,64 triệu tấn, vượt 9,4% kế hoạch 9 tháng; trong đó sản lượng khai thác dầu ở nước ngoài 9 tháng đạt 1,38 triệu tấn, vượt 5,2% kế hoạch 9 tháng. Sản xuất đạm đạt 1,34 triệu tấn, vượt 112 nghìn tấn (xấp xỉ vượt 9,1%) kế hoạch 9 tháng.

PVN sản xuất kinh doanh khả quan bất chấp dịch Covid-19
Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

Mặc dù gặp nhiều ảnh hưởng từ giá dầu và dịch bệnh Covid-19 nhưng các đơn vị trong PVN đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, duy trì tình hình tài chính ở mức độ ổn định, tích cực.

Cụ thể, sau 9 tháng năm 2020, PVN đạt tổng doanh thu đạt 423,2 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt 50,2 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, PVN đã triển khai gói giải pháp ứng phó với tác động kép, đồng thời tối ưu hóa, tiết giảm chi phí. Trong tháng 9/2020 toàn PVN đã tiết giảm 636 tỷ đồng, tính chung 9 tháng tiết giảm 7.170 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm 2020, PVN cho biết sẽ tiếp tục tập trung duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, an toàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2020.

Đồng thời, PVN cũng sẽ tập trung triển khai đẩy mạnh chuỗi tiêu thụ nhằm giảm tồn kho, đặc biệt cho các mặt hàng xăng dầu; rà soát, xem xét tháo gỡ khó khăn cho việc triển khai thực hiện các chuỗi giá trị dầu khí.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile