PVGAS D tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Thông qua 12 tờ trình, chia cổ tức năm 2020 20% vốn điều lệ

PVGAS D vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại TP Hồ Chí Minh. Đại hội được tổ chức đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh: thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn, giữ khoảng cách khi ngồi họp.
PVGAS D trồng cây xanh tại Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai Đoàn Thanh niên PVGAS D tham gia Cuộc thi video clip “Tự hào tuổi trẻ Dầu khí Việt Nam”

Khách mời tham dự Đại hội có ông Triệu Quốc Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam- CTCP (PV GAS); Ông Wataru Fujisaki - Trưởng đại diện văn phòng Tokyo Gas Asia tại Hà Nội - Thành viên HĐQT PV GAS D. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm: Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty. Tham gia cuộc họp còn có các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS), đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và CBCNV PVGAS D. Số lượng cổ đông, người đại diện cổ đông tham dự là 19 cổ đông; tương ứng với 86.820.072 cổ phần cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,47% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của PVGAS D.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung: Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty; Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2020; Tờ trình về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty (trừ các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020) thực hiện việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký với PV GAS, CNG Việt Nam, Khí Miền Nam bao gồm các hợp đồng mua bán khí và hợp đồng thuê tài sản;

Đồng thời đại hội cũng nghiên cứu tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua danh sách ứng cử để bầu Kiểm soát viên Công ty gồm Ông Trần Huỳnh Thanh Tú, ứng cử chức danh Kiểm soát viên Công ty - Nhiệm kỳ 2021 -2026; Tờ trình về việc thông qua phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas dẫn đến sở hữu 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại PVGAS D; Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị công ty;

Bên cạnh đó, các cổ đông cũng cho ý kiến về tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Trong năovid-19 và giá dầu giảm mạnh, nhưng dưới sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, tập thể Lãnh đạo và CBCNV PVGAS D đã triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Đại hội đã bầu và chúc mừng thành viên BKS mới chính thức nhận nhiệm vụ
Đại hội đã bầu và chúc mừng thành viên BKS mới chính thức nhận nhiệm vụ

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 dự kiến còn diễn biến phức tạp; giá dầu nhiều biến động; cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt… Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tận dụng lợi thế sẵn có để vượt qua những khó khăn thách thức trong thời gian tới và đặt kế hoạch năm 2021 với: Tổng sản lượng khí tiêu thụ: 1.063,1 triệu Sm3,doanh thu 8.308,7 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 255,6 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 204,5 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước 89,3 tỷ đồng.

Đại diện PV GAS - cổ đông lớn của PVGAS D, ông Triệu Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT PV GAS đã phát biểu ý kiến, khẳng định những thành tựu nổi bật mà PVGAS D đạt được trong năm 2020 là hết sức đáng trân trọng, đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của PV GAS cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn khó khăn vừa qua. PV GAS với tư cách là cổ đông lớn đồng thời là nhà cung cấp khí của PVGAS D sẽ luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định của PVGAS D.

Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Ban lãnh đạo PVGAS D đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn đồng hành cùng với PVGAS D trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVGAS D 2021 đã kết thúc tốt đẹp trong không khí phấn khởi và tin tưởng vào định hướng phát triển của Công ty.

PV GAS tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường PV GAS tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường

PV GAS đã tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường (ATSKMT) vào ngày 23/4 vừa qua.

Dự án Kho chứa 1 triệu tấn LNG tại Thị Vải chào mừng mốc 1 triệu giờ làm việc an toàn Dự án Kho chứa 1 triệu tấn LNG tại Thị Vải chào mừng mốc 1 triệu giờ làm việc an toàn

Tại công trường Dự án Kho chứa 1 triệu tấn LNG tại Thị Vải (Dự án), Lễ chào mừng mốc 1 triệu giờ làm việc ...

PV GAS tăng cường phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2021 PV GAS tăng cường phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2021

PV GAS vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc và thành viên đẩy mạnh triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm ...

KĐN giành giải Nhất tại Hội thi PCCC Cụm Khí - Điện - Đạm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu KĐN giành giải Nhất tại Hội thi PCCC Cụm Khí - Điện - Đạm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ vừa diễn ra Hội thi Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) cụm Khí - Điện - Đạm tỉnh BR-VT ...

Hải Anh
Phiên bản di động