PV GAS LPG lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Hội đồng Quản trị PV GAS LPG vừa tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
Hội nghị Người lao động PV GAS LPG năm 2021: “Đổi mới - Hành động” PV GAS LPG bổ nhiệm cán bộ mới PV GAS LPG quyết tâm vượt lên khó khăn và dịch bệnh PV GAS LPG: Chinh phục thị trường bằng uy tín kinh doanh và chất lượng vượt trội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) và Nghị quyết số 14/NQ-LPG ngày 31/12/2021 của Hội đồng Quản trị PV GAS LPG về việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ngày 25/1/2022 Hội đồng Quản trị PV GAS LPG đã tổ chức kiểm phiếu và thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Kiểm soát viên PV GAS LPG.

Vào lúc 10h00 ngày 16/2/2022, tại trụ sở PV GAS LPG, Hội đồng Quản trị PV GAS LPG đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu ý kiến) được gửi về Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam trước 16h00 ngày 15/2/2022.

Hội đồng quản trị PV GAS LPG tổ chức cuộc họp trực tuyến kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Hội đồng quản trị PV GAS LPG tổ chức cuộc họp trực tuyến kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bao gồm: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Việt Anh; Bầu ông Mai Đức Thiện - Chuyên viên chính Ban Thương mại và Quản lý đấu thầu - Tổng Công ty Khí Việt Nam giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Trong điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19, số lượng người tập trung tham dự tối thiểu, Hội đồng Quản trị PV GAS LPG đã tổ chức buổi kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thành lập theo Quyết định Giám đốc Công ty.

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ
Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ

Với tỷ lệ 52,06% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông PV GAS LPG thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Việt Anh. Với tỷ lệ 52,05% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông PV GAS LPG đã thông qua bầu ông Mai Đức Thiện giữ chức vụ Kiểm soát viên.

PV GAS đón Đoàn công tác Trung ương nhân dịp đầu Xuân PV GAS đón Đoàn công tác Trung ương nhân dịp đầu Xuân

Trong không khí phấn khởi của những ngày làm việc đầu Xuân Nhâm Dần 2022, chiều 8/2, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP ...

PVGAS Trading - Dự báo tiếp nối thành công trong năm 2022 PVGAS Trading - Dự báo tiếp nối thành công trong năm 2022

Vào lúc 12h ngày Mùng 7 Tết Nhâm Dần (tức ngày 7/2), Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (PVGAS Trading) - đơn vị trực ...

Đảng ủy PV GAS nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt kế hoạch năm 2022 Đảng ủy PV GAS nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt kế hoạch năm 2022

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm ...

Tổng công ty Khí Việt Nam - Dấu ấn 2021 Tổng công ty Khí Việt Nam - Dấu ấn 2021

Năm 2021 là một năm khó quên của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS). Trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành, huy động ...

Huyền Anh
Xem phiên bản mobile