Phương thức bán đất nền của Công ty Alibaba

Công ty Alibaba bỏ 100 tỷ đồng mua 10 ha đất nông nghiệp rồi chia thành 700 nền, qua ba lần mở bán thu về 756 tỷ đồng, gấp 7 lần vốn ban đầu.
Xem phiên bản mobile