Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho thủ trưởng cơ quan đơn vị năm 2023

Thành ủy Phúc Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và Bí thư, Chủ tịch các xã, phường năm 2023 .
Vĩnh Phúc: Bắt giữ thanh niên cướp điện thoại Iphone 14 PromaxVĩnh Phúc: Khánh thành Trung tâm Y tế thành phố Phúc YênVĩnh Phúc: Tuyên truyền kịp thời, toàn diện, đậm nét các sự kiện thời sự, chính trị-xã hội năm 2023

Thực hiện Quyết định 529-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, BTV Thành ủy đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị: Trưởng các ban xây dựng Đảng, Chủ tịch UBMTTQ thành phố và Trưởng các Tổ chức chính trị - xã hội thành phố;trưởng một số phòng, ban thành phố; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy và Chủ tịch UBND các xã, phường.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, kịp thời năm bắt kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho người đứng đầu các cơ quan đơn vị được thực hiện chặt chẽ, thực chất.

Giao chỉ tiêu cho các cơ quan đơn vị người đứng đầu
Giao chỉ tiêu cho các cơ quan đơn vị người đứng đầu

Trong năm 2022, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên ban hành Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ, các đồng chí được giao nhiệm vụ đã căn cứ tình hình thực tế, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh và đạt được nhiều kết quả quan trọng như: 100% các xã, phường hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới; thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp; giá trị sản xuất năm 2022 tăng so với năm 2021; giải ngân vốn đầu tư công đạt chỉ tiêu đề ra; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, không có hiện tượng khiếu nại tố cáo đông người kéo dài, công tác tuyển quân, diễn tập chiến đấu phòng thủ, huấn luyện dân quân tự vệ đạt mục tiêu đề ra…

Lãnh đạo thành phố Phúc Yên chủ trì cuộc họp
Lãnh đạo thành phố Phúc Yên chủ trì cuộc họp

Tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Thanh Hải đã giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và Bí thư, Chủ tịch các xã, phường năm 2023. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung: cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại cơ quan, địa phương mình sát với tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, thường xuyên cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện và kịp thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả và kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu đối với các cơ quan, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt đối với các chỉ tiêu mới, khó, cần tập trung quyết liệt thực hiện; Yêu cầu các đồng chí ủy viên BTV theo dõi sát sao, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách tập trung triển khai đảm bảo các nhiệm vụ được giao.

Thành ủy đã trao tặng giấy khen cho 13 đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Thành ủy Phúc Yên đã trao tặng giấy khen cho 13 đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên đã trao tặng giấy khen cho 13 đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Lê Sơn
Phiên bản di động