Phú Thọ bổ nhiệm Giám đốc TTYT huyện Thanh Thuỷ đảm bảo đúng quy định pháp luật?

Căn cứ vào các văn bản pháp lý, việc bổ nhiệm ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã đảm bảo theo đúng Chỉ thị số 28 /CT –TTg ngày 18/0/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Phú Thọ: Giám đốc TTYT huyện Thanh Thuỷ bị "tố" nhiều sai phạm Luân chuyển, điều động hàng loạt cán bộ tại Sở TN&MT Bắc Giang Thái Nguyên có Tân Giám đốc Công an tỉnh Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được bổ nhiệm làm Cục trưởng C04

Theo tài liệu cung cấp và giải trình của ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ thì việc ông này đang đi học và chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị đã đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

1753 img 20200715 204407
Việc bổ nhiệm ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật

Theo tài liệu, việc bổ nhiệm ông Sơn được vận dụng theo Chỉ thị số 28 /CT –TTg ngày 18/0/2018 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức.

Theo khoản a điểm 1 Chỉ thị 28/CP - TTg chỉ rõ: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; Bảo đảm đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định.

Bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

1752 img 20200715 204355
TTYT huyện Thanh Thuỷ được đầu tư theo hình thức xã hội hoá để huy động nguồn lực xã hội

Đặc biệt, việc bổ nhiệm cũng tuân thủ theo yêu cầu tiêu chuẩn lý luận chính trị được quy định tại Quy định số 08-QĐ/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ về việc bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương ở cấp tỉnh, cấp huyện; giới thiệu ứng cử bầu giữ chức danh cấp trưởng, cấp phó các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện và cán bộ chủ cốt cấp xã có quy định.

Theo đó, bằng lý luận chính trị yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên, không áp dụng đối với cán bộ được tuyển dụng theo chế độ thu hút của tỉnh, cán bộ khoa học trẻ; chậm nhất sau 3 năm bổ nhiệm phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị.

Tại thời điểm được bổ nhiệm, ông Lê Đình Thanh Sơn có trình độ Thạc sĩ Y học và có tuổi đời dưới 35 tuổi. Ông Lê Đình Thanh Sơn cũng được đánh giá là nhà khoa học trẻ, có năng lực, có triển vọng phát triển cần được đào tạo, bồi dưỡng.

1613 1545984384870 1545967044844 80dc3db272f39badc2e2
Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cần vào cuộc để TTYT huyện Thanh Thuỷ hoạt động được ổn định, phục vụ người dân

Liên quan đến việc này, theo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, việc bổ nhiệm ông Lê Đình Thanh Sơn hoàn toàn đúng quy trình. Ngoài ra, công tác xã hội hóa tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy được thực hiện theo chủ trương phát triển của ngành y tế hiện nay.

Trong thông báo Kết quả giám sát tình hình hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giao đoạn từ 2015 – 2019 thì công tác thu hút nguồn lực, xã hội hoá tại TTYT huyện Thanh Thuỷ được đảm bảo đúng theo quy định.

Hiện nay, TTYT huyện Thanh Thuỷ đã triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, thu hút các nguồn lực để đầu tư máy móc, phục vụ công tác khám và chữa bệnh cho người dân.

Tính đến năm 2019, có 400 giường bệnh, trong đó có 300 giường bệnh là xã hội hoá với 259 cán bộ, viên chức và người lao động.

2139 img 20200715 211648
TTYT huyện Thanh Thuỷ được đánh giá thoáng và sạch đẹp với các trang thiết bị máy móc hiện đại khi đầu tư theo hình thức khi xã hội hoá

Với việc đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại, đào tạo cán bộ chuyên môn nên số lượt người tới khám, chữa bệnh tăng từ 38.722 lượt người năm 2018 lên 79.142 lượt người năm 2019.

Trước đó như Tuổi trẻ và Pháp luật phản ánh về việc ông Sơn bị tố cáo liên quan đến bổ nhiệm khi chưa đủ bằng cấp và buông quản lý hoạt động của TTYT huyện Thanh Thuỷ.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Sơn khẳng định những nội dung tố cáo là sai sự thật, đây là đơn nặc danh và có dấu hiệu nhằm vu khống để bôi nhọ uy tín, danh dự do đang trước thềm đại hội.

Doãn Hưng - Vi Hải
Xem phiên bản mobile