Phủ Tây Hồ chật kín người cầu an

Hàng nghìn người đến Phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới, cầu bình an, may mắn cho gia đình.
Xem phiên bản mobile