Phòng chống tội phạm trộm cắp vùng ven đô

Cùng với việc đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản của lực lượng công an, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của gia đình mình.
Vụ đổ trộm hàng chục tấn chất thải lạ: Không phải chất độc hại? Đang chờ thi hành án vẫn đi trộm cắp Dùng kế "dương đông kích tây" để trộm cắp trên Quốc lộ

Nguồn: ATV
Xem phiên bản mobile