Phổ điểm từng môn thi THPT quốc gia

Phổ điểm nêu rõ điểm trung bình, trung vị của từng môn, số thí sinh bị điểm liệt và đạt điểm trung bình trở lên. 

Các số liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp. Phụ huynh và học sinh di chuột hoặc chạm (nếu dùng mobile) vào các thanh trong từng biểu đồ để biết số lượng thí sinh ở từng mức điểm.

1. Vật lý

Tổng số thí sinh: 334.961.

Điểm trung bình: 5,57.

Điểm trung vị: 5,75.

Số thí sinh đạt điểm 10: 2.

Số thí sinh bị điểm liệt (từ 1 trở xuống): 150.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (dưới 5): 109.259 (32,62%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 6,25.

pho diem tung mon thi thpt quoc gia

2. Hóa học

Tổng số thí sinh: 338.739.

Điểm trung bình: 5,35.

Điểm trung vị: 5,5.

Số thí sinh đạt điểm 10: 12.

Số thí sinh bị điểm liệt: 187.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 127.745 (37,71%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 6.

pho diem tung mon thi thpt quoc gia

3. Sinh học

Tổng số thí sinh: 333.830.

Điểm trung bình: 4,68.

Điểm trung vị: 4,5.

Số thí sinh đạt điểm 10: 39.

Số thí sinh bị điểm liệt: 98.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 199.281 (59,7%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 4,5.

pho diem tung mon thi thpt quoc gia

4. Lịch sử

Tổng số thí sinh: 569.905.

Điểm trung bình: 4,3.

Điểm trung vị: 4.

Số thí sinh đạt điểm 10: 80.

Số thí sinh bị điểm liệt: 395.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 399.016 (70,01%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 3,75.

pho diem tung mon thi thpt quoc gia

5. Địa lý

Tổng số thí sinh: 562.557.

Điểm trung bình: 6.

Điểm trung vị: 6.

Số thí sinh đạt điểm 10: 42.

Số thí sinh bị điểm liệt: 47.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 96.714 (17,19%) (59,7%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 6.

pho diem tung mon thi thpt quoc gia

6. Giáo dục công dân

Tổng số thí sinh: 494.086.

Điểm trung bình: 7,37.

Điểm trung vị: 7,5.

Số thí sinh đạt điểm 10: 784.

Số thí sinh bị điểm liệt: 11.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 19.568 (3,96%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 7,75.

pho diem tung mon thi thpt quoc gia

7. Toán

Tổng số thí sinh: 878.142.

Điểm trung bình: 5,64.

Điểm trung vị: 5,8.

Số thí sinh đạt điểm 10: 12.

Số thí sinh bị điểm liệt: 345.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 296.273 (33,74%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 6,4.

pho diem tung mon thi thpt quoc gia

8. Ngữ văn

Tổng số thí sinh: 867.937.

Điểm trung bình: 5.49.

Điểm trung vị: 5,5.

Số thí sinh đạt điểm 10: 0

Số thí sinh bị điểm liệt: 1.265.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 241.615 (27,84%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 6.

pho diem tung mon thi thpt quoc gia

9. Tiếng Anh

Tổng số thí sinh: 789.435.

Điểm trung bình: 4,36.

Điểm trung vị: 4.

Số thí sinh đạt điểm 10: 299.

Số thí sinh bị điểm liệt: 630.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 542.666 (68,74%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 3,2.

pho diem tung mon thi thpt quoc gia
Xem phiên bản mobile