Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phụ trách, điều hành hoạt động của UBND TP Hà Nội

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP và UBND TP Hà Nội
Tổ chức giải Gôn từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 15 UBND TP Hà Nội xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Hà Nội biểu dương các điển hình trong phong trào thi đua đặc biệt chiến thắng dịch COVID-19

Chiều 7/6, Thành ủy Hà Nội có thông báo số 782-TB/TU về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và UBND thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phụ trách, điều hành hoạt động của UBND TP Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của UBND TP Hà Nội

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thống nhất phân công đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP và UBND TP Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch UBND TPnhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Hồng Sơn thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND TP, quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, sinh năm 1964, quê quán xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Đồng chí có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị; Là Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, đồng chí Lê Hồng Sơn là Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Hạnh Nguyên
Phiên bản di động