Phiên chợ đặc biệt trên chiếc bàn đặt giữa đường biên giới

Một phiên chợ đặc biệt mà mọi việc buôn bán, trao đổi hàng hóa đều diễn ra trên một chiếc bàn để phòng dịch Covid-19. Đó là phiên chợ tại khu vực biên giới thuộc xã Thường Phước 1, Hồng Ngự, Đồng Tháp.
Xem phiên bản mobile