Phát huy vai trò, vị trí là một kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác điều hành của cấp ủy

Chiều 30/12, Văn phòng Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Nhân dân ngày càng tích cực phát huy vai trò trong xây dựng và củng cố chính quyền các cấp Đề cao vai trò người đứng đầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở Hà Nội: Trên 69 tỷ đồng Quỹ "Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi"

Dự hội nghị có Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Phát huy vai trò, vị trí là một kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác điều hành của cấp ủy
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà trao Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân

Năm 2022, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Các chương trình, kế hoạch của Trung ương và Thành ủy; Tham mưu xây dựng chương trình công tác, kế hoạch công tác của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy kịp thời, hiệu quả.

Nổi bật, Văn phòng Thành ủy đã kịp thời tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI); Báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Tham mưu, rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy khóa XVII.

Văn phòng Thành ủy cũng đã tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; Triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Rà soát tổng thể và toàn diện các lĩnh vực, các địa bàn để xây dựng và triển khai Đề án phân cấp, ủy quyền; Triển khai kế hoạch đầu tư đối với 3 lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục.

Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy tiếp tục nâng cao chất lượng văn bản hóa, thẩm định văn bản của cấp ủy; Đã tham mưu, phối hợp biên tập, thẩm định, ban hành 800 văn bản lớn. Trong đó có 3 chương trình, 5 chỉ thị, 9 nghị quyết, 2 quy chế, 3 thông tri, 65 kế hoạch, 9 đề án, 5 quy định, 388 thông báo, 52 kết luận, 145 báo cáo.

Văn phòng Thành uỷ và văn phòng các cấp uỷ đã thực hiện và phát huy vai trò, vị trí là một kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ cấp uỷ; Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế, tham mưu thường trực cấp uỷ chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, đối ngoại, an ninh - quốc phòng…

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị, hệ thống văn phòng cấp ủy trong năm 2023 cần chủ động, bám sát chương trình làm việc của cấp ủy để tham mưu thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của TP, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; Đồng thời gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Bên cạnh đó, Văn phòng tập trung tham mưu thường trực cấp uỷ về công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội của các cấp ủy Đảng; Tham mưu cấp uỷ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy; Việc xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô…

Hệ thống Văn phòng cấp ủy cần tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng hiệu quả các hệ thống phòng họp trực tuyến, có giải pháp bảo mật của Thành ủy bảo đảm an toàn, an ninh, thông suốt; Xây dựng trục liên thông cho các cơ quan đảng, kết nối liên thông, trao đổi thông tin với các cơ quan chính quyền;

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu dùng chung để sớm đưa vào sử dụng. Đồng thời, tiếp nhận, triển khai hiệu quả 2 phần mềm dùng chung của Đảng bộ TP: Phần mềm hệ thống Văn phòng điện tử và phần mềm hệ thống theo dõi đôn đốc nhiệm vụ, tiếp nhận các hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp do các cơ quan Đảng Trung ương chuyển giao.

Hạnh Nguyên
Phiên bản di động