Phát huy vai trò Đoàn thanh niên hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Bắc Giang

Tỉnh Đoàn Bắc Giang ký kết Chương trình phối hợp về “tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 giai đoạn 2020-2022”. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Học sinh Bắc Giang 'rung chuông vàng' tìm hiểu pháp luật Việt Nam Bắc Giang: Khuyến khích sử dụng dịch vụ bưu chính công ích Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang được bổ nhiệm làm Bí thư Huyện uỷ Sơn Động

Chiều 1/10/2020, Tỉnh Đoàn Bắc Giang đã ký kết Chương trình phối hợp về “tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 giai đoạn 2020-2022” với Văn phòng UBND, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang.

Đến dự có ông Bùi Huy Khánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang; Ông Thân Trung Kiên - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang; Ông Nguyễn Gia Phong - Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Bắc Giang.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Bắc Giang
Lễ ký kết “tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 giai đoạn 2020-2022” giữa Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và truyền thông Bắc Giang

Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Nâng cao hiệu quả hệ thống chính quyền điện tử, đưa dịch vụ công trực tuyến đến từng tổ chức, cá nhân, xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, góp phần đưa Bắc Giang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Bắc Giang

Ông Bùi Huy Khánh (bên phải); Ông Thân Trung Kiên (đứng giữa); Ông Nguyễn Gia Phong (bên trái) tại buổi lễ

Sau khi ký kết Chương trình phối hợp, Tỉnh đoàn Bắc Giang sẽ thành lập đội tình nguyện tri thức trẻ là lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại địa phương; hướng dẫn, tổ chức lập, tạo tài khoản về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho đoàn viên thanh niên và người dân; tuyên truyền, hướng dẫn công dân biết truy cập vào trang dichvucong.bacgiang.gov.vn và dichvucong.gov.vn, biết cách thao tác các bước trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Mục tiêu chương trình phối hợp về “tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 giai đoạn 2020-2022”

Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp.

Hàng năm, hỗ trợ giải quyết từ 15.000 hồ sơ trở lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do thanh niên đảm nhận từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Hằng năm, trên 1.000 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được đào tạo làm nòng cốt để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến.

Phấn đấu hàng năm đạt trên 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên được hướng dẫn tập huấn sử dụng thành thạo ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Kế hoạch cho năm 2021: tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt 30% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết. Năm 2022, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt 40% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết.

Doãn Hưng - Bích Động
Xem phiên bản mobile