Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Ngày 2/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức sơ kết công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 33 điểm cầu.
Ra mắt MV "Sức mạnh Việt Nam" tiếp sức cho cho cuộc chiến với Covid-19 Tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân Sức mạnh loa phường mùa dịch Covid-19
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở, ngành, địa phương của thành phố.

6 tháng đầu năm, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn, trong đó có nhiều nội dung hoàn thành tốt như: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững mạnh, đi vào chiều sâu.

Cùng với đó, việc quy hoạch quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và thành phố; Tổ chức phòng, chống dịch Covid-19; Ứng phó xử lý các tình huống thiên tai, sự cố môi trường và tìm kiếm cứu nạn. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn trao thưởng cho các tập thể.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn trao thưởng cho đại diện các tập thể

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thành phố Hà Nội xác định sẽ tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn. Hà Nội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; Năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền; Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường đầu tư lĩnh vực quốc phòng, quân sự; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô; Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn; Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân hợp thành thế trận vững chắc chung của thành phố theo hướng “vững toàn diện, mạnh trọng điểm”.

Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục thực hiện “Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025”.

Cùng với đó, đơn vị tham gia hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Dịp này, 306 tập thể và 316 cá nhân được thành phố và các cấp khen thưởng.

Theo TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile