Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong xây dựng Đảng

Đó là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tại Đại hội Đảng bộ phường Đức Giang (quận Long Biên) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra sáng nay (22/5).
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Mặt trận Tổ quốc phải là nơi mọi người nói lên tiếng nói của mình
Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong xây dựng Đảng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đức Giang đã phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động triển khai và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X đề ra.

Kinh tế của quận tiếp tục phát triển đúng hướng, thu ngân sách hằng năm bình quân đạt 27,6 tỷ đồng, tăng 25% so với nhiệm kỳ trước, vượt 17,6% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

5 năm qua, toàn phường có 97 tuyến đường, ngõ, ngách được đầu tư xây dựng; Xây mới, cải tạo 10 nhà văn hóa; Sửa chữa và xây mới 6 trường học; Hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng cũng được đầu tư đồng bộ tạo sự thay đổi cơ bản về diện mạo đô thị của phường.

Từ năm 2015 đến 2019, phường đã hoàn thiện 693/333 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vượt 478% so với kế hoạch quận giao.

Công tác cải cách hành chính gắn với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và xây dựng mô hình cơ quan điện tử đã phát huy hiệu quả thiết thực hướng về tổ dân phố; An sinh xã hội được bảo đảm; Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn bảo đảm ổn định và tăng cường…

Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong xây dựng Đảng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, phường phấn đấu thu ngân sách hằng năm vượt từ 3 - 5%; Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” hằng năm đạt 90% trở lên; Số hộ thoát nghèo trong năm vượt 20% so với chỉ tiêu quận giao; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 82%; Mỗi năm kết nạp từ 10 - 12 đảng viên mới.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đức Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cũng lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Đức Giang cần khắc phục tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai; Có kế hoạch, lộ trình cụ thể trong thực hiện tiến độ từng dự án trên địa bàn.

Đặc biệt, phường cần chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện gây bức xúc; Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của lực lượng quản lý đô thị, lực lượng chuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; Tiếp tục mở rộng, xây dựng các tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị; Phấn đấu đạt phường văn minh đô thị...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng lưu ý, phường Đức Giang cần huy động các nguồn lực dành cho phát triển an sinh xã hội. Cùng với đó, phường chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động; Tập trung triển khai các giải pháp giảm nghèo tiến tới không còn hộ nghèo, phòng chống dịch bệnh để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong xây dựng Đảng

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Trong công tác xây dựng Đảng, phường Đức Giang cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; Thường xuyên kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng đặc biệt là ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, giữ vững kỷ luật kỷ cương đi đôi với mở rộng dân chủ trong Đảng, trong xã hội; Quan tâm đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở tổ dân phố sau đại hội và sau sắp xếp, kiêm nhiệm.

Ngoài ra, phường cần định hướng hoạt động và phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các hội, đoàn thể quần chúng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Đức Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động