Phát hành đặc biệt bộ tem về kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris

Ngày 27/1, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)”.
Phát hiện 2 đối tượng làm, buôn bán hàng trăm tem, vé giả cước phí đường bộ Gần 500 học sinh tiểu học vùng cao Lào Cai trải nghiệm em yêu STEM Cô giáo tiểu học với những mô hình lớp học hiện đại mang tên các loài hoa

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết sau gần 5 năm đàm phán. Từ đây, đế quốc Mỹ đã phải rút khỏi Việt Nam, tạo thế xoay chuyển cho Cách mạng Việt Nam, đi đến ngày toàn thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đây là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân ta cùng với sự ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế vì độc lập, tự do, hòa bình và công lý.

ình ảnh tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)
Hình ảnh tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)"

Cội nguồn của thắng lợi trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris là tinh thần quyết chiến, quyết thắng, là ý chí quật cường đấu tranh bền bỉ bảo vệ cho chân lý, giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Qua đó, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, dựa vào chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Hội nghị Paris và Hiệp định Paris mãi mãi đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam.

Bộ tem gồm 1 mẫu tem, có khuôn khổ 46 x 31mm, giá mặt 4.000 đồng; do họa sĩ Nguyễn Du (thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 27/1/2023 đến ngày 31/12/2024.

Việc phát hành bộ tem nhằm góp phần tuyên truyền về tầm vóc của sự kiện, khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trước đó, ngày 27/1/1975, Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem “Hiệp định Paris 1973 về Việt Nam” gồm 2 mẫu có cùng giá mặt 12 xu.

Duy Long
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động