Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2023

Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2023 sẽ được tổ chức vào 19h30 ngày 3/10, tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô.
Hà Nội tiếp nhận đăng ký, ủng hộ 83,4 tỷ đồng trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo" Hà Nội: Khảo sát kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2022 T&T Group: Hành trình trách nhiệm xã hội từ “tâm”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 237/KHLT-UBMTTQ-UBND về việc tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2023.

Theo đó, Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2023 sẽ được tổ chức vào 19h30 ngày 3/10, tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô.

Chương trình nhằm vận động các tầng lớp Nhân dân Thủ đô hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; Phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Chương trình cũng vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2023; Đồng thời biểu dương, vinh danh, nhân rộng các điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội, khích lệ, tạo động lực để các hộ nghèo vươn lên, thoát nghèo.

PV
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động