Phạt Công ty Cổ phần nghiên cứu và phát triển Dược phẩm GENPHAR 70 triệu đồng

Công ty Cổ phần nghiên cứu và phát triển Dược phẩm GENPHAR buộc phải thu hồi thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích khớp đan và Gen S Plus đồng thời chịu mức phạt hành chính là 70 triệu đồng.
Khánh thành nhà máy Dược phẩm BMP PHARMA tại Bắc Giang Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội bị xử lý vi phạm về thuế hơn 1,4 tỷ đồng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA lại vi phạm pháp luật về thuế

Theo thông tin Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, đầu tháng 6/2021 đơn vị đã ban hành quyết định số 18 QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần nghiên cứu và phát triển Dược phẩm GENPHAR (địa chỉ KCN Quang Minh mở rộng, thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội).

Do vi phạm trong sản xuất thực phẩm không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã công bố (Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Khớp Đan số lô 020320 ngày sản xuất 03/3/2020, hạn sử dụng 03/3/2023 và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gen S Plus số lô 030520 ngày sản xuất 03/6/2020, hạn sử dụng 03/6/2023).

Phạt Công ty Cổ phần nghiên cứu và phát triển Dược phẩm GENPHAR 70 triệu đồng
Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Khớp Đan

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty Cổ phần nghiên cứu và phát triển Dược phẩm GENPHAR thu hồi các sản phẩm thực phẩm vi phạm. Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích khớp đan (số 1505/2020/ĐKSP ngày 28/02/2020) và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gen S Plus (số 4025/2020/ĐKSP ngày 07/5/2020) do Cục An toàn thực phẩm cấp 11 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

undefined
Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gen S Plus

Sau khi hết thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, yêu cầu Công ty Cổ phần nghiên cứu và phát triển Dược phẩm GENPHAR báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện gửi Cục An toàn thực phẩm.Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định.

Đinh Linh
Xem phiên bản mobile