Pháp luật 60s ngày 15/9: Khởi tố người phụ nữ uống rượu rồi chống người thi hành công vụ tại chốt Covid-19

Những nội dùng có trong Pháp luật 60s ngày 15/9: Khởi tố người phụ nữ uống rượu rồi chống người thi hành công vụ tại chốt Covid-19; Bắt giữ 8 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy; Khởi tố người phụ nữ tàng trữ trái phép chất ma túy.
Quang Chương
Phiên bản di động