Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng

Phân tích, dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động đến kế hoạch, mục tiêu của thành phố

Các đại biểu cần phân tích, dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP... Thống nhất các chỉ tiêu, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, hiệu quả, khoa học và khả thi cao...
Thống đốc: Tin đồn thất thiệt tác động rất mạnh tới hoạt động của các ngân hàng Trao giải cuộc thi về giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu Chuyển đổi số ngân hàng tác động tích cực tới các ngành kinh tế

Sáng 21/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 để họp bàn nhiều nội dung quan trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh và gợi ý một số nội dung.

Phân tích, dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động đến kế hoạch, mục tiêu của thành phố
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Khả năng huy động nguồn lực cho phát triển là khó khăn

Theo đó, về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công năm 2022, năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm giai đoạn 2023-2025, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) Thủ đô đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả khá quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, TP đang phải đương đầu nhiều vấn đề lớn, dự báo nhiều khó khăn, thách thức; Khả năng huy động nguồn lực cho phát triển là khó khăn...

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ngân sách Nhà nước (NSNN) và đầu tư công năm 2022; Trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và sự cần thiết đề xuất tiếp tục thực hiện chủ đề này trong năm 2023; Đồng thời đánh giá các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, như: Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính và thủ tục hành chính… và chỉ ra các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất các giải pháp khắc phục một cách căn cơ.

“Phân tích, dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP...”- Bí thư Thành ủy chỉ rõ, đồng thời yêu cầu các đại biểu thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách và đầu tư công, đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, hiệu quả, khoa học và khả thi cao...

Đối với Kế hoạch đầu tư công năm 2023, Bí thư Thành ủy lưu ý, cần được thảo luận kỹ trên nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước, vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; Các dự án chuyển tiếp, các dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm, các dự án dân sinh bức xúc và các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư theo quy định có khả năng hấp thụ vốn cao, giải ngân vốn tốt.

Bên cạnh đó, các đại biểu cần thảo luận, cho ý kiến về các nội dung Ban cán sự đảng UBND TP trình trong phương án cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, đồng thời rà soát, đánh giá lại tính khả thi của các dự án trong kế hoạch trung hạn chưa triển khai để đề xuất giải pháp cắt giảm, điều chuyển vốn trung hạn, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của TP.

"Đề nghị các đồng chí thảo luận kỹ các giải pháp để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, khắc phục cho được tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian vừa qua"- người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội nhấn mạnh.

Phân tích, dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động đến kế hoạch, mục tiêu của thành phố
Quang cảnh hội nghị

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, đối với dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2023-2025, cần thảo luận, bàn kỹ các giải pháp về cơ cấu lại ngân sách TP một cách bền vững hơn; Các giải pháp về quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn lực từ thuế, phí, lệ phí, nguồn lực từ đất đai, tài sản công và các nguồn lực của xã hội cho phát triển kinh tế xã hội; Tận dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù Trung ương cho phép áp dụng trên địa bàn TP…

Phương án phân bổ ngân sách năm 2023 cần bám sát định hướng, nguyên tắc theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao cho TP, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và đặc biệt là cần đánh giá khả năng đáp ứng nguồn lực cho các quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ theo quy trình mới được phân cấp theo Nghị quyết số 21/2022/ND-HĐND ngày 12/9/2022.

“Các đồng chí cần lưu ý quan tâm thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung Ban cán sự Đảng UBND trình xin ý kiến về: Cơ chế thưởng cho ngân sách các quận, huyện, thị xã; Việc sử dụng một phần nguồn cải cách tiền lương còn dư; Việc phân bổ các khoản kinh phí điều hành trong năm khi phát sinh nhiệm vụ...”- Bí thư Thành ủy lưu ý thêm.

Đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của TP

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ ngân sách TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy cho biết, để đảm bảo đồng bộ giữa các quy định phân cấp của TP và căn cứ tình hình thực tiễn, Ban cán sự đảng UBND TP đã đề xuất cập nhật, điều chỉnh Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ ngân sách của TP cho giai đoạn 2023-2025.

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận kỹ lưỡng đối với việc điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên đối với một số lĩnh vực; Việc tăng tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất cho các quận, huyện, thị xã; Việc phân chia khoản thu thuế thu nhập cá nhân…

Về Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030, các đại biểu cần tập trung, thảo luận cho ý kiến về sự cần thiết, phạm vi của Đề án; Đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của TP nói chung và tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác nói riêng, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Đề xuất quan điểm, mục tiêu và các giải pháp khắc phục nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công...

Về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá và tham gia cụ thể về những mục tiêu, quan điểm, định hướng và các giải pháp trọng tâm. Trong đó cần lưu ý, mục tiêu, định hướng việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô lần này cần bám sát định hướng phát triển Thủ đô được nêu tại Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và phải được nghiên cứu đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành khác.

Bên cạnh đó, cần góp ý, thảo luận sâu về các vấn đề: Thực trạng dân số của Hà Nội hiện nay cũng như dự báo dân số đến năm 2030, 2050 để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển của Thủ đô; Xác định tính chất, tầm nhìn phát triển Thủ đô theo Quan điểm số 2 của Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị là phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại” là điểm riêng có của Hà Nội cần được phát huy lên và là điểm nhấn của Quy hoạch lần này.

Đánh giá, rà soát các thế mạnh cũng như nhu cầu phát triển của từng địa phương để đề xuất đóng góp những giải pháp phát triển quan trọng, phù hợp để khi đồ án được ban hành đạt hiệu quả cao nhất.

“Những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ TP lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô năm 2023 và những năm tiếp theo. Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các Báo cáo, Đề án, Dự thảo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp” - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tú Linh - Viết Thành
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile