Phải có chính sách bồi dưỡng, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của thanh niên

Chiều 25/5, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).
Thanh niên vì môi trường: Để trào lưu trở thành ý thức Món quà thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp 12 đại biểu Thủ đô dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc

Độ tuổi thanh niên từ đủ 16 đến 30 tuổi

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, dự thảo Luật theo hướng thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về thanh niên; Không quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của thanh niên theo từng lĩnh vực để tránh trùng lặp trong hệ thống pháp luật; Chỉ dành một điều quy định chung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên.

Đồng thời, để nhấn mạnh trách nhiệm, sứ mệnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, dự thảo Luật bổ sung một chương quy định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, gia đình và xã hội; Đặc biệt là trách nhiệm đối với bản thân thanh niên. Bên cạnh đó, để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thanh niên thực hiện trách nhiệm của mình, dự thảo Luật quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, nhà trường, gia đình đối với thanh niên.

phai co chinh sach boi duong phat huy trach nhiem the manh cua thanh nien
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình (Ảnh Quốc hội)

Dự thảo đã thể chế hóa trách nhiệm của thanh niên thành các quy định pháp luật giúp thanh niên chủ động, sẵn sàng xung kích, đi đầu trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Mặt khác, dự thảo Luật quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội trong việc tạo điều kiện cho thanh niên phát triển bản thân, để từ đó phát huy, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Về độ tuổi thanh niên, đa số ý kiến thống nhất với dự thảo Luật, theo đó quy định độ tuổi thanh niên từ đủ 16 đến 30 tuổi. Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, quy định về độ tuổi thanh niên không giống nhau ở các nước nhưng thường tập trung trong khoảng từ 15 tuổi đến 30 tuổi. Việc quy định độ tuổi phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cũng như mục tiêu phát triển toàn diện thanh niên của từng quốc gia.

Về Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, dự thảo quy định đây là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên; Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Dự thảo Luật cũng quy định chính sách dành cho các nhóm thanh niên đặc thù, bao gồm chính sách dành cho thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên có tài năng, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt để thanh niên thuộc các nhóm đối tượng này phát huy được khả năng của mình, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đồng thời quy định các giải pháp về chính sách để huy động lực lượng thanh niên tham gia vào các dự án, hoạt động cụ thể nhằm phát triển đất nước.

Cần quy định bài bản về trách nhiệm của thanh niên

Thảo luận về Luật Thanh niên, đại biểu Vũ Trọng Kim (đoàn Hải Dương) cho rằng, quyền và nghĩa vụ của thanh niên thể hiện rất rõ trong Hiến pháp và các luật khác. Luật Thanh niên nên chú trọng nhiều về trách nhiệm của thanh niên, chính sách để bồi dưỡng thế hệ thanh niên sau này đảm đương nhiệm vụ của đất nước cũng như khai thác thế mạnh của thanh niên.

Đó không phải là chính sách mang tính ban ơn cho thanh niên, mà chính là trách nhiệm của chúng ta, phải ra được chính sách để bồi dưỡng và phát huy thanh niên. Dự thảo Luật chưa rõ vai trò của Chính phủ để triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bồi dưỡng và phát huy thanh niên.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng, hiện nay quyền tự do của thanh niên luôn được tôn trọng. Trong đó, thanh niên có quyền tự do xăm trổ lên cơ thể. Tuy nhiên, việc này đã dẫn đến nhiều thanh niên vì lý do đó mà không thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Để bảo đảm sự công bằng đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ, đại biểu đề nghị dự thảo Luật quy định chặt chẽ hơn nội dung thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì không được phép thực hiện quyền tự do này.

Theo đại biểu Đặng Thị Phương Thảo (đoàn Nam Định), việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong một số tình huống cấp bách còn mờ nhạt, mang tính tự phát do đó cần quy định bài bản về trách nhiệm của thanh niên trong dự thảo Luật.

Về “Tháng Thanh niên” được quy định trong dự thảo Luật, đại biểu cho rằng, cần quy định cụ thể hoạt động của thanh niên để làm căn cứ tổ chức thực hiện; Trách nhiệm của chính quyền địa phương trong tổ chức hoạt động. Đại biểu Thảo cho rằng, trong các văn bản hướng dẫn Luật vẫn chưa quy định được chi tiết chính sách phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng thanh niên có tài năng.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile