Petrolimex đang gánh khoản nợ phải trả 34.465 tỷ đồng

Tính đến thời điểm ngày 31/3/2019, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ghi nhận khoản nợ phải trả 34.465 tỷ đồng, tăng gần 1.300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.
Mỗi ''sếp'' trong HĐQT Petrolimex thu nhập xấp xỉ 1,2 tỷ đồng năm nay Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex bị cưỡng chế thuế gần 3,8 tỷ đồng Petrolimex bán thành công 12 triệu cổ phiếu quỹ, thu về hơn 700 tỷ đồng

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã CK: PLX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2019.

Theo đó, trong quý 1/2019, doanh thu bán hàng của Petrolimex đạt gần 42.000 tỷ đồng, giảm 7,6% cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp trong quý này tăng nhẹ lên 9% so với mức hơn 7% cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, doanh thu tài chính quý 1/2019 của Petrolimex đạt 167 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm 2018, chi phí tài chính khoảng 206 tỷ đồng, giảm 23% cùng kỳ năm trước, trong khi đó chi phí bán hàng tăng mạnh lên hơn 2.254 tỷ đồng.

Kết quả, Petrolimex ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1/2019 đạt 1.568 tỷ đồng, tăng 30% cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 1.295 tỷ đồng, tăng 29%, lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 33,7%.

petrolimex dang ganh khoan no phai tra 34465 ty dong
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của Petrolimex.

Theo giải trình của Petrolimex, nguyên nhân lợi nhuận quý 1/2019 tăng mạnh là do tác động của giá xăng dầu thế giới đã tăng trở lại sau chu kỳ giảm mạnh vào quý 4/2018, đồng thời hoàn nhập khoản trích lập dự phòng về giảm giá hàng tồn kho.

Bên cạnh đó, sản lượng bán ra trên toàn hệ thống của Petrolimex tăng 4,7% so với cùng kỳ và chi phí tài chính thấp hơn so với cùng kỳ do không phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá và chi phí lãi vay giảm so với cùng kỳ vì dòng tiền gia tăng sau khi bán thành công cổ phiếu quỹ.

Tại thời điểm 31/3/2019, Petrolimex đang có tổng tài sản 59.465 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, Petrolimex đang có hơn 16.000 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, hàng tồn kho chiếm tới 11.515 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn của khách hàng 8.900 tỷ đồng.

Cũng đến thời điểm 31/3/2019, Petrolimex ghi nhận khoản nợ phải trả 34.465 tỷ đồng, tăng gần 1.300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 32.832 tỷ đồng (vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tới gần 12.500 tỷ đồng), nợ dài hạn là 1.633 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của tập đoàn này chỉ 25.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/4, Petrolimex đã ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra cùng ngày.

Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Cụ thể, năm 2018, Petrolimex đạt 191.932 tỷ đồng doanh thu hợp nhất; lợi nhuận hợp nhất trước thuế 5.043 tỷ đồng và chia cổ tức 26%. Năm 2019, Tập đoàn đặt kế hoạch 195.000 tỷ đồng doanh thu, 5.025 lợi nhuận trước thuế và chia cổ tức tối thiếu là 12%.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ Petrolimex cũng đã thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát. Trong đó, thù lao và tiền lương của các thành viên HĐQT là 7.740.092.000 đồng và tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát là 3.839.000.000 đồng.

Về phương án quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT năm 2019 là 8.361.556.000 đồng và của các thành viên Ban kiểm soát là 4.519.231.000 đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tính đến cuối năm 2018, thành viên Hội đồng quản trị của Petrolimex có 7 người gồm Chủ tịch Phạm Văn Thanh và 6 Ủy viên gồm: ông Phạm Đức Thắng, ông Nguyễn Thanh Sơn, ông Trần Ngọc Năm, ông Lê Văn Hướng, ông Nguyễn Anh Dũng, ông Yoshihiro Sato. Như vậy, bình quân mỗi người thu nhập xấp xỉ 1,2 tỷ đồng năm nay.

Trong khi đó, Ban kiểm soát Petrolimex có 5 thành viên, gồm ông Đinh Viết Tiến là Trưởng ban và 4 Ủy viên gồm: ông Nguyễn Vinh Thanh, ông Tống Văn Hải, bà Phạm Thị Dung, bà Hoàng Mai Ninh. Như vậy, năm 2019, bình quân mỗi người trong Ban kiểm soát thu nhập khoảng 900 triệu đồng.

Theo báo cáo thường niên năm 2019 của Petrolimex cho thấy, tổng số lao động tại ngày 31/12/2018 trên toàn Tập đoàn khoảng 25.000 người. Trong đó, số lao động thuộc khối kinh doanh xăng dầu là 18.115 người, giảm 154 lao động so với số lao động thực tế sử dụng tại thời điểm 1/1/2018, thấp hơn 518 lao động so với kế hoạch (đã loại trừ lao động vận tải bàn giao về PTC).

Trong khi đó, thu nhập thực chi bình quân năm 2018 của người lao động các công ty khoảng 11,26 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,7% so với thực hiện năm 2017. Tiền lương thực chi bình quân năm 2018 của người lao động các công ty khoảng 9,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,4 % so với thực hiện năm 2017 (9,49 triệu đồng/người/tháng).

Trong đó, chi từ nguồn quỹ tiền lương năm 2018 khoảng 8,0 triệu đồng/người/tháng, chi từ nguồn quỹ tiền lương năm 2017 chuyển sang bình quân là 1,9 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập và tiền lương bình quân năm 2018 tăng 4,7% và 4,4% so với thực hiện năm 2017 do tăng sản lượng, năng suất của hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là bán lẻ (sản lượng bán lẻ tăng 5,0% so với thực hiện năm 2017).

Văn Huy
Xem phiên bản mobile