Ông Trần Sỹ Thanh làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước thay ông Hồ Đức Phớc.
Ông Trần Sỹ Thanh được đề cử bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh mới

Sáng 7/4, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, có 463 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành với việc thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội (chiếm tỷ lệ 96,46%).

Có 465 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành với việc thông qua Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội (chiếm 96,88%).

Có 462 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành với việc thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước (chiếm tỷ lệ 96,25%).

undefined
Ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh: quochoi.vn

Theo đó, ông Trần Sỹ Thanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được thông qua bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Nguyễn Đắc Vinh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được bầu vào vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên - Nhi đồng.

Ông Lê Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Ông Vũ Hải Hà – Phó Chủ nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk được bầu vào vị trí Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trước đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, bỏ phiếu kín để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trần Nghĩa
Xem phiên bản mobile