Ông Trần Huy Tuấn được giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái giới thiệu ông Trần Huy Tuấn ứng cử HĐND tỉnh để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thủ tướng bổ nhiệm nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Tuổi trẻ Yên Bái tăng cường đạo đức, lối sống cho thanh niên trong thời kỳ mới Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 1/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 2355 ngày 29/9/2020 của Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; các Nghị quyết số 02, 03, 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã có những quyết định điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành ủy trực thuộc.

Theo đó, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giới thiệu ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chỉ định đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII giữ chức Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Lương Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên được giới thiệu ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính được giới thiệu ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được giới thiệu ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Hà Ngọc Văn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Yên Bái.

Đồng chí Trần Nhật Tân – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Trấn Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Kiều Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Trang Nhung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế.

Đồng chí Đỗ Việt Bách - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở GTVT.

Đồng chí Lê Trí Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy.

Đồng chí Triệu Thị Bích Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile