“Ông lớn” công nghệ FPT báo lãi gần 5.300 tỷ đồng

Công ty Cổ phần FPT vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020.
FPT báo lãi trước thuế 9 tháng hơn 3.800 tỷ đồng Bất chấp dịch bệnh, Tập đoàn FPT vẫn báo lãi lớn

Theo đó, năm 2020, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt lần lượt 29.830 tỷ đồng và 5.261 tỷ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, khối công nghệ đóng góp 56% với 16.805 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Khối viễn thông chiếm 39% với 11.466 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2019. Khối giáo dục và đầu tư đóng góp 5%.

“Ông lớn” công nghệ FPT báo lãi gần 5.300 tỷ đồng
Tập đoàn FPT

Trong đó, khối công nghệ, do nhu cầu đầu tư chuyển đổi số tăng trưởng mạnh trên phạm vi toàn cầu, doanh thu ký mới năm 2020 đạt 13.095 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019. Số lượng khách hàng có doanh thu trên 500 ngàn USD tăng gần 19% trong khi số dự án có quy mô hàng triệu USD tăng 38,5% so với năm trước.

Nhờ vậy, chuyển đổi số, hoạt động kinh doanh chiến lược của FPT ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 31%, từ 2.453 tỷ đồng năm 2019 lên 3.219 tỷ đồng trong năm vừa qua.

Ở khối viễn thông, do kiểm soát tốt chi phí và tối ưu hóa các dịch vụ mới như PayTV, biên lợi nhuận dịch vụ viễn thông của FPT đã tăng mạnh. Doanh thu khối giáo dục tăng 22% so với năm 2019.

Theo Tập đoàn FPT, dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài trong năm 2020 đạt doanh thu 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.970 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,6% và 14,4% so với năm 2019.

Còn tại thị trường Việt Nam, doanh thu đạt 4.805 tỷ đồng, giảm 2,6% so với năm 2019 nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn tăng trưởng xấp xỉ 7%, đạt 267 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile