Ông Lê Ô Pích được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Bí thư Huyện ủy Việt Yên và Bí thư huyện ủy Yên Dũng vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy Tân Yên cũng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang được bổ nhiệm làm Bí thư Huyện uỷ Sơn Động Điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo trẻ tại Bắc Giang Bắc Giang: Ông Bùi Thế Chung tái đắc cử Bí thư huyện uỷ Yên Thế

Chiều ngày 18/9, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ và xem xét, thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng về KT-XH.

Ông Lê Ô Pích được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
Một số nội dung về công tác cán bộ và xem xét, thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng về KT-XH được HĐND tỉnh Bắc Giang đưa ra bàn bạc, xem xét

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 77/80 đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng và thực hiện miễn nhiệm các chức danh do HĐND bầu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với một số cán bộ lãnh đạo do nghỉ chế độ hưu trí.

Ông Lê Ô Pích được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
Ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang dự và chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Hoàng Hà)

Đồng thời, tiến hành bầu cử kiện toàn 01 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 01 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngoài ra, xem xét và chỉ đạo, điều hành các vấn đề phát sinh bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Ông Lê Ô Pích được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
Nhiều lãnh đạo trẻ tại các huyện được bầu giữ chức vụ quan trọng và được HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua (Ảnh: Hoàng Hà)

Với kết quả và số phiếu tín nhiệm cao, bà Lâm Thị Hương Thành, Bí thư huyện uỷ Tân Yên được bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy Việt Yên và ông Phan Thế Tuấn Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ngô Biên Cương - Giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Ô Pích được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
Ông Lê Ô Pich, Bí thư Huyện uỷ Việt Yên được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Ảnh: Hoàng Hà)

Ngay sau đó, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lâm Thị Hương Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Ô Pích và ông Phan Thế Tuấn; Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Ngô Biên Cương.

Doãn Hưng - Vi Hải
Xem phiên bản mobile