Ông Đỗ Trọng Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa với số phiếu bầu tuyệt đối

Sáng 28/6 trong kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 ông Đỗ Trọng Hưng đã được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu bầu tuyệt đối.
Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.700 viên ma túy trên xe khách. Thanh Hóa yêu cầu các nhà máy xây dựng phương án vừa sản xuất vừa chống dịch. Thanh Hóa xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm luật ATGT trong 6 tháng đầu năm

Cụ thể, sáng 28/6 trong trong kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã giới thiệu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả ông Đỗ Trọng Hưng trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu tuyệt đối (100% số phiếu).

Ông Đỗ Trọng Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa với số phiếu bầu tuyệt đối
Ông Đỗ Trọng Hưng trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tuyệt đối.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng sinh ngày 5 tháng 12 năm 1971 tại Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ học học vấn: Tiến sĩ Triết học. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông đã từng giữ nhiều chức vụ: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Xương; Thư ký tổng hợp, Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương; Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa; Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy Viên BCH Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Thanh Hóa; Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Nông Cống; Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa XVI; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, Thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày 28/10/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Cũng trong kỳ họp này đã bầu ra 2 Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ phiếu bầu là 100% đó là ông Nguyễn Tiến Lam (Giám đốc Sở Công thương) và ông Nguyễn Quang Hải (Bí thư Huyện ủy Đông Sơn).

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bầu trưởng ban, phó trưởng ban các Ban HĐND tỉnh; bầu các chức danh của UBND tỉnh…

Tân Tam
Phiên bản di động