Ông Đỗ Đức Duy được 100% tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa mới

Đồng chí Đỗ Đức Duy được Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đạt tỷ lệ 100% số phiếu.
Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập trung 6 vấn đề chính Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 62 đại biểu trẻ tham gia Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 23/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã tiến hành bầu ra 48 đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX trong số ủy viên Ban Chấp hành khóa XIX đã trúng cử tại Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy được 100% tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa mới
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - Phạm Thị Thanh Trà bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng trong nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX đã tổ chức Hội nghị thứ nhất tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được giới thiệu lấy phiếu tín nhiệm bầu Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, đồng chí Đỗ Đức Duy được 100% đại biểu tín nhiệm giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ mới.

Ông Đỗ Đức Duy được 100% tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa mới
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - đồng chí Đỗ Đức Duy.

Ngày 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ ra mắt Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy được 100% tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa mới
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái - Trần Huy Tuấn bỏ phiếu bầu
Ông Đỗ Đức Duy được 100% tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa mới
Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái - Đỗ Việt Bách.
Ông Đỗ Đức Duy được 100% tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa mới
Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái - Đoàn Thị Thanh Tâm.
Ông Đỗ Đức Duy được 100% tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa mới
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đức Mậu
Xem phiên bản mobile