''Om'' báo cáo thông tin, Công ty Công trình hàng không bị phạt 60 triệu đồng

Công ty CP công trình hàng không vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Chây ỳ lên sàn, Bánh kẹo Hải Châu bị phạt tổng cộng hơn 400 triệu đồng Không lên sàn chứng khoán, Công ty thành viên VNPT bị phạt 350 triệu đồng COMA18 bị phạt vì chậm công bố báo cáo tài chính, báo cáo thường niên

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 106/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Công trình hàng không, địa chỉ tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo đó, Công ty CP công trình hàng không bị phạt tiền 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty CP Công trình hàng không báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2016, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên 2017, biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trong diễn biến khác, ngày 18/4, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 112/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747B, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên bị phạt 80 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên không công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ đối với giao dịch hợp tác kinh doanh ngày 27/11/2017 giữa công ty và Công ty CP phát triển Đô Thị Nam Á có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile