Nước mắm Nam Ô trở thành di sản văn hóa

Làng nghề nước mắm Nam Ô hình thành hơn 400 năm vừa được Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
Theo VNE
Phiên bản di động