Nông sản Việt tìm lời giải khi đứt chuỗi cung ứng

Các chuyên gia cùng bàn thảo tìm thị trường mới cho nông dân và ngành nông nghiệp hậu Covid-19.
Xem phiên bản mobile