Nợ xấu giảm nhưng nợ khả năng mất vốn của BIDV lại lên mức 7.230 tỷ đồng

Kết thúc quý 1/2019, tổng nợ xấu của BIDV ở mức 17.876 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm, chủ yếu là nợ dưới tiêu chuẩn giảm 3% và nợ nghi ngờ giảm 13%. Ngược lại, nợ có khả năng mất vốn tăng 1%, lên mức 7.230 tỷ đồng.
BIDV ''mắc cạn'' hàng nghìn tỷ đồng tại các dự án chết yểu BIDV rót hơn 2.000 tỷ vào dự án chăn nuôi bò "chết yểu" ở Hà Tĩnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho thấy, quý vừa qua, nhà băng này ghi nhận lãi thuần từ dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối, vàng đều lần lượt đạt hơn 876 tỷ đồng và 322 tỷ đồng, tăng 18% và 50% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, thu nhập lãi thuần của BIDV chỉ đạt hơn 8.545 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ và lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm đến 93%, chỉ còn gần 39 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của ngân hàng lại tăng đột biến từ 17 tỷ đồng lên hơn 389 tỷ đồng.

no xau giam nhung no kha nang mat von cua bidv lai len muc 7230 ty dong
Nợ xấu giảm nhưng nợ khả năng mất vốn của BIDV lại lên mức 7.230 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí hoạt động cũng tăng lên mức gần 2.998 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Hơn nữa, trong quý 1/2019, BIDV cũng chi dự phòng rủi ro tín dụng 5.190 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

Kết quả, trong quý 1/2019, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt gần 2.521 tỷ đồng và 2.025 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với quý 1/2018.

Chiếu theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 31/3/2019, BIDV có tổng tài sản hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 29.901 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng tài sản tăng chủ yếu là do tiền, vàng gửi tại và cho vay tổ chức tín dụng khác tăng 8.158 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng hơn 35.696 tỷ đồng và các khoản lãi, phí phải thu tăng hơn 719 tỷ đồng.

Về các nguồn vốn huy động, quý 1/2019, BIDV ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 3%, cùng với tiền gửi và vay của các tổ chức tín dụng khác đạt gần 85.947 tỷ đồng, tăng 9% và phát hành giấy tờ đạt hơn 42.102 tỷ đồng, tăng 5%.

Đáng chú ý, kết thúc quý 1/2019, tổng nợ xấu của BIDV ở mức 17.876 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm, chủ yếu là nợ dưới tiêu chuẩn giảm 3% và nợ nghi ngờ giảm 13%. Ngược lại, nợ có khả năng mất vốn tăng 1%, lên mức 7.230 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng cho vay khách hàng tăng 4% so với đầu năm lên mức hơn 1 triệu tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên cho vay khách hàng của BIDV giảm từ 1,9% xuống còn 1,74%.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile