Nợ xấu của KienLongBank tăng mạnh

Kết thúc tháng 6/2019, nợ xấu của KienLongBank tăng từ mức 277,7 tỷ đồng lên mức 356,4 tỷ đồng, tương đương tăng 28% so với thời điểm đầu năm.
Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng chỉ còn 1,91% Hết năm 2020, VAMC mục tiêu mua 330.000 tỷ đồng nợ xấu Ngành ngân hàng đã xử lý hơn 907 nghìn tỷ đồng nợ xấu

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 và 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, thu nhập lãi thuần của KienLongBank đạt 585,3 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Đồng thời, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của nhà băng đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng 19% và lãi thuần từ hoạt động khác cao gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 14 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư trong 6 tháng giảm 91%, chỉ còn gần 7 tỷ đồng.

no xau cua kienlongbank tang manh
Kết thúc tháng 6/2019, nợ xấu của KienLongBank tăng từ mức 277,7 tỷ đồng lên mức 356,4 tỷ đồng, tương đương tăng 28% so với thời điểm đầu năm.

Mặt khác, chi phí hoạt động của KienLongBank ghi nhận hơn 481 tỷ đồng, tăng 19% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ghi nhận hơn 24 tỷ đồng, tăng 25%. Tính riêng trong quý 2/2019, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng KienLongBank lại tăng 31% so với cùng kỳ, đạt gần 23 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm của KienLongBank chỉ đạt gần 119 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm 2018.

Chiếu theo số liệu trong báo cáo tài chính, tính đến thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của KienLongBank đạt hơn 47.670 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm chủ yếu là do ngân hàng tăng hơn 276 tỷ đồng tiền gửi tại Ngân hành Nhà nước và tăng gần 3.411 tỷ đồng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng và cho vay các tổ chức tín dụng khác.

Cho vay khách hàng tăng nhẹ 5% so với đầu năm, đạt hơn 31.037 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản dự phòng cho vay khách hàng chiếm hơn 276 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm.

Đến hết tháng 6/2019, nợ xấu của KienLongBank tăng từ mức 277,7 tỷ đồng lên mức 356,4 tỷ đồng, tương đương tăng 28% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) là 171,7 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nhóm 4) là 125,3 tỷ đồng và nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) xấp xỉ 59,4 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đã tăng từ 0,94% lên mức 1,15%.

Cũng tính đến cuối tháng 6/2019, tổng nợ phải trả của KienLongBank là 43.826 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng ghi nhận khoản nợ tiền gửi của khách hàng gần 30.759 tỷ đồng, tăng 5%, và tiền gửi và vay của các tổ chức tín dụng khác tăng 45% so với đầu năm, đạt hơn 11.569 tỷ đồng.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile