Nợ xấu của ACB tăng vọt

Tính đến cuối tháng 3/2021, tổng nợ xấu của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng 61% so với đầu năm, lên mức hơn 2.954 tỷ đồng.
Ngân hàng ACB lên kế hoạch lợi nhuận cao nhất lịch sử Lợi nhuận, nợ xấu của VIB và ACB đều tăng cao

Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2021.

Theo đó, thu nhập lãi thuần 3 tháng đầu năm 2021 của ACB đạt 4.639 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020.

Đồng thời, các khoản lãi từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 69% đạt 625 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 37% đạt 196 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng gần 8 lần đạt 113 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 49 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ; lãi từ hoạt động khác giảm 39% xuống 49 tỷ đồng.

Nợ xấu của ACB tăng vọt
Ảnh minh họa.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý 1/2021 của ACB đạt 5.675 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của ACB giảm 16,7% xuống còn 1.965 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí cho nhân viên. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro lại tăng đột biến, cao gấp 6,5 lần cùng kỳ, ở mức 606 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh nhưng ACB vẫn ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế tăng 61% và 62% so cùng kỳ, đạt hơn 3.204 tỷ đồng và hơn 2.483 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của ACB ở mức gần 449.515 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,1% đạt 324.311 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng giảm 0,3% xuống 352.217 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 3/2021, tổng nợ xấu của ACB tăng 61% so với đầu năm, lên mức hơn 2.954 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 94% lên 799 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 53% lên 1.858 tỷ đồng.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ACB tăng từ 0,6% hồi đầu năm lên 0,92%.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile