Nợ thuế tăng vì Covid-19

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa báo cáo về công tác của ngành trong 8 tháng đầu năm, trong đó chủ yếu nhấn mạnh về công tác thu ngân sách, nợ thuế.
Hà Nội công khai 441 doanh nghiệp nợ thuế, phí Nhiều doanh nghiệp ở TP HCM nợ thuế hàng trăm tỷ đồng

Theo đó, trong 8 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước do ngành thuế quản lý ước đạt 752.615 tỷ đồng, bằng 60% so với dự toán, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 25.481 tỷ đồng, bằng 72,4% so với dự toán, bằng 64,4% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nội địa ước đạt 727.134 tỷ đồng, bằng 59,6% so với dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2020, kinh tế chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19. Trong đó tháng 4/2020, thực hiện cách ly xã hội, hầu hết các các hoạt động dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa, đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4553 2735 hinh no thu 1 geui thumb
Nợ thuế.

Từ tháng 5 đến tháng 8 tình hình dịch bệnh tại Việt Nam về cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên tốc độ phục hồi kinh tế còn chậm. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động của dịch bệnh đã làm sụt giảm sâu số thu ngân sách trong 8 tháng đầu năm.

Cũng trong 8 tháng vừa qua, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 41.248 cuộc thanh, kiểm tra; kiểm tra 357.323 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 34.691,5 tỷ đồng, bằng 121,2% so với cùng kỳ 2019, trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 12.051 tỷ đồng, bằng 154,3% so với cùng kỳ năm 2019; giảm lỗ là 21.665 tỷ đồng, bằng 110,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 5.918,1 tỷ đồng, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, tổng số nợ thuế tháng 8/2020 có chiều hướng tăng so với thời điểm cuối năm 2019. Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp vẫn còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Một số đơn vị sản xuất lắp ráp ô tô trong nước chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt kê khai phát sinh của tháng 5, tháng 6 vào ngân sách Nhà nước, chờ để được hưởng chính sách gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ; tiền chậm nộp tính 0,03%/ ngày tăng lên.

Bên cạnh đó, một bộ phận người nộp thuế cũng gặp phải khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã ngừng sản xuất kinh doanh dẫn đến chậm nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước.

Để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, cơ quan thuế đã thực hiện tích cực các biện pháp đôn đốc thu nợ. Lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/8/2020 thu đạt 17.515 tỷ đồng, bằng 41,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng chia sẻ, nhiệm vụ của ngành thuế trong những tháng cuối năm còn rất nặng nề. Do đó để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong các tháng cuối năm, ngành thuế sẽ đẩy mạnh việc phân tích, đánh giá số thu theo từng tháng, để có giải pháp tổ chức đôn đốc thu phù hợp, nhất là một số khoản thu ngân sách trung ương.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp tập trung nguồn lực cho công tác thu hồi nợ thuế, trong đó chú trọng các đơn vị có số nợ thuế lớn, nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, các dự không được gia hạn nhưng cố tình chây ỳ nợ thuế.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile