Nợ phải trả Tập đoàn Xăng dầu VN tăng lên hơn 35.200 tỷ đồng

Tại thời điểm ngày 30/6/2019, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đang gánh khoản nợ phải trả lên tới 35.237 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.
Petrolimex chào bán 20 triệu cổ phiếu quỹ lấy tiền kinh doanh Petrolimex lập chuỗi cửa hàng tiện lợi: Nếu lỗ, đừng đổ lên đầu dân! Petrolimex đang gánh khoản nợ phải trả 34.465 tỷ đồng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã CK: PLX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 và 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, quý 2/2019, Petrolimex đạt 49.745 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm xấp xỉ 1.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 1.250 tỷ đồng, giảm 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của Petrolimex đạt 91.695 tỷ đồng, giảm khoảng 5.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng chiếm tới 84.373 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của Petrolimex còn 7.322 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

no phai tra tap doan xang dau vn tang len hon 35200 ty dong
Trụ sở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Trong kỳ vừa qua, Petrolimex ghi nhận khoản lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2.975 tỷ đồng, lợi nhuận khác đạt 84,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 19 tỷ đồng. Kết quả, 6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận khoản lợi nhuận sau thế đạt 2.545 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Petrolimex đạt 57.787 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tới 11.009 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn 8.310 tỷ đồng, tài sản cố định hữu hình 13.029 tỷ đồng (nguyên giá là 31.323 tỷ đồng).

Cũng tại thời điểm ngày 30/6/2019, Petrolimex đang gánh khoản nợ phải trả lên tới 35.237 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn tới 33.543 tỷ đồng, nợ dài hạn chỉ 1.693 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị, hiện nay, Nhà nước (đại diện là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) là cổ đông lớn nhất của Petrolimex, nắm giữ 75,87% vốn, và theo kế hoạch sẽ giảm xuống 51% trong thời gian tới. JX Nippon Oil & Enegry Việt Nam là cổ đông lớn còn lại, đang sở hữu 8% vốn.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile