Nỗ lực trên hành trình về đích Nông thôn mới kiểu mẫu

Là một trong những xã điển hình của huyện Thường Tín (Hà Nội) về xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, đến nay, Văn Bình tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn, đa dạng hóa ngành nghề sản xuất nhằm nâng cao đời sống người dân. Văn Bình đang hướng tới mục tiêu hoàn thành mục tiêu xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.
Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao Tỉnh Đoàn Bắc Giang sẵn sàng các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

Theo Chủ tịch UBND xã Văn Bình Ngô Đình Tiến, sau khi đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2015 và Nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí; Trong đó, phát triển hạ tầng, ngành nghề, bảo vệ môi trường là những việc làm trọng tâm của xã trong lộ trình hướng tới xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay, tất cả các tuyến đường trên địa bàn xã đều được trải nhựa hoặc đổ bê tông sạch sẽ, rộng rãi; Hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất, giao thương. Về sản xuất nông nghiệp, Văn Bình đã đổi mới 100% hoạt động của các hợp tác xã, xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp chất lượng cao, thân thiện với môi trường...

Nỗ lực trên hành trình về đích Nông thôn mới kiểu mẫu
Nhờ xây dựng Nông thôn mới nâng cao, môi trường, cảnh quan của xã Văn Bình ngày càng xanh, sạch, đẹp

Để nâng cao thu nhập cho người dân, Văn Bình đã đa dạng hóa và phát triển nhiều ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ nhằm tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế.

Theo thống kê của UBND xã Văn Bình, đến nay, toàn xã có 1.496 hộ kinh doanh cá thể, trong đó công nghiệp - xây dựng có 316 hộ; Vận tải - thương mại có 735 hộ; Dịch vụ khác có 445 hộ.

Không chỉ tập trung xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế, Văn Bình còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Bà Nguyễn Thị Huyền ở xã Văn Bình cho biết, mỗi thôn của xã đều có điểm sinh hoạt văn hóa bảo đảm cho sinh hoạt cộng đồng và hoạt động văn nghệ, thể thao... Nhờ đó, đời sống tinh thần Nhân dân ngày càng được cải thiện, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết.

Nỗ lực trên hành trình về đích Nông thôn mới kiểu mẫu
Trụ sở UBND xã Văn Bình

Chủ tịch UBND xã Văn Bình Ngô Đình Tiến cho biết, trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, Văn Bình luôn tập trung tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Nhờ đó, người dân trong xã đã đồng thuận hiến đất, đóng góp về kinh tế, ngày công hay tham gia vào các hoạt động xây dựng Nông thôn mới, góp phần đưa Văn Bình nhanh chóng cán đích xã Nông thôn mới nâng cao.

“Hiện tại, Văn Bình tiếp tục tập trung xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Để đạt mục tiêu đó, xã Văn Bình tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; Kết nối phát triển cụm, tiểu khu công nghiệp để thúc đẩy các ngành nghề công nghiệp, thương mại.

Cùng với đó, xã tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia bàn bạc, thực hiện, giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu; Đồng thời, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch các hoạt động về đấu giá, về quy hoạch để người dân đồng thuận tạo nguồn lực hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu”, Chủ tịch UBND xã Văn Bình Ngô Đình Tiến thông tin.

HUYỀN THANH
Xem phiên bản mobile