Ninh Bình:

Ninh Bình xử phạt hàng tỷ đồng với gần 30 doanh nghiệp vi phạm pháp luật về môi trường

Năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có hàng chục đơn vị bị xử phạt hành chính hàng tỷ đồng đối với vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.
Hà Nội: Xử lý 165 cơ sở, đơn vị vi phạm về môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy
gan 30 doanh nghiep vi pham moi truong bi xu phat nang nam 2019
Ảnh minh Họa.

Kết quả cho thấy các cơ sở đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT như: Lập báo cáo ĐTM/đề án BVMT/kế hoạch BVMT; xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải; ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải rắn…

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị vi phạm quy định về BVMT như: Không có thủ tục pháp lý về BVMT, thực hiện không đúng một trong các nội dung trong đề án BVMT đã được phê duyệt; thải chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép…

Qua đó, sở đã lập biên bản vi phạm, trình các cấp có thẩm quyền xử phạt 27 đơn vị với tổng số tiền 5.541.648.000 đồng. Ngoài ra, Sở TN&MT còn phối hợp với Bộ TN&MT thực hiện 4 cuộc thanh tra đối với 52 đơn vị trên địa bàn tỉnh (năm 2015: 6 cơ sở; năm 2016: 24 cơ sở; năm 2017: 15 cơ sở; năm 2018: 7 cơ sở. Kết quả, Bộ TN&MT đã xử lý vi phạm hành chính về BVMT đối với 27 đơn vị với tổng số tiền là 3.680.873.140 đồng.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile