Ninh Bình tăng cường bảo vệ và phát triển rừng

Tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 30.000 ha diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng đặc dụng chiếm hơn 60%, độ che phủ của rừng chiếm gần 20% đất tự nhiên. Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển rừng, các cấp chính quyền ở tỉnh Ninh Bình đã chủ động thực hiện tốt việc giao rừng cho người dân, vừa góp phần bảo vệ rừng vừa mang lại lợi ích kinh tế cho người dân.
"Ngôi nhà" an toàn của hàng nghìn con cò ở Ninh Bình

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng được thực hiện đồng bộ. Việc đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân được quan tâm. Trên địa bàn tỉnh có hơn 20 Ban lâm nghiệp xã được thành lập với nhiều nhân viên, tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng. Toàn bộ các thôn, bản có rừng đã xây dựng quy ước bảo vệ rừng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý ba vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó có hai vụ vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng tại gốc và một vụ buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, tịch thu hơn 2.600 m3 gỗ gù hương và một khẩu súng hơi, xử phạt hơn 34 triệu đồng.

ninh binh tang cuong bao ve va phat trien rung
Cán bộ Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Ảnh: TRẦN HUYỀN

Cùng với bảo vệ rừng, việc trồng mới rừng tại các địa phương được thực hiện đúng kế hoạch và có chất lượng. Trên cơ sở công tác tuyên truyền, vận động người dân, hằng năm các huyện, thành phố đều chủ động xây dựng kế hoạch trồng mới và khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng; cân đối, bố trí nguồn vốn và bảo đảm giống cây trồng, phương tiện, lực lượng thực hiện. Sáu tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh trồng hơn 518 nghìn cây phân tán các loại và có 232 ha diện tích rừng được trồng lại sau.

Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Bạc Liêu có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp phụ nữ, hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Các cấp hội chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện sâu rộng, khá toàn diện, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Ðội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp ngày càng trưởng thành, khẳng định vai trò của phụ nữ trong việc tham gia công tác lãnh đạo và quản lý các cấp. Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường ngày càng hiệu quả. Các cấp hội đã giúp đỡ gần 7.500 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt; tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 8.600 lao động nữ… Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bình quân giảm mỗi năm hơn 3%.

Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động; tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Xem phiên bản mobile