Niêm phong dây chuyền sản xuất của công ty AB Mauri tại Đồng Nai

Sau các sự cố về môi trường tại Đồng Nai, Công ty AB Mauri đã tự nguyện xin tạm dừng hoạt động từ 3/6 để khắc phục. Trong thời gian niêm phong, dưới sự giám sát của ngành chức năng và các chuyên gia, nhà khoa học, Công ty AB Mauri sẽ rà soát lại toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất và các công trình xử lý chất thải, khắc phục những thiếu sót.
Xem phiên bản mobile