Những thay đổi mới nhất về thủ tục khám, chữa bệnh BHYT

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới trong việc thực hiện thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).
Quy định mới về khung giá, phương pháp định giá khám, chữa bệnh theo yêu cầu Ứng dụng trí tuệ nhân tạo làm bệnh viện thông minh khám bệnh từ xa

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) có một số thay đổi như sau:

Thành phần hồ sơ

Thứ nhất, người tham gia BHYT cần cung cấp thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 06 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ BHYT. Thứ hai là bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 06 tuổi.

Bên cạnh đó cần tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, BHYT theo Mẫu TK1-TS; giấy hẹn khám lại; giấy chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT; hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

Trình tự thực hiện

Người tham gia BHYT khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc căn cước công dân.

Trường hợp xuất trình thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp... hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2.

Đối với trẻ em dưới 06 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ BHYT. Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ tùy thân trước khi ra viện.

Những thay đổi mới nhất về thủ tục khám, chữa bệnh BHYT
Ảnh minh họa

Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia BHYT phải có phải có Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám, chữa bệnh.

Đối với trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia BHYT phải có Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám, chữa bệnh.

Trong trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Thời hạn giải quyết

Quyết định của Bộ Y tế nêu rõ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT giải quyết ngay sau khi xuất trình thẻ BHYT và thành phần hồ sơ.

Hà Linh
Phiên bản di động