Những pha cứu thua không tưởng trong thể thao

Trong thể thao, những người hùng của đội bóng chỉ xuất hiện ở những khoảnh khắc nhất định. Những pha cứu thua không tưởng đã làm nên những hình ảnh vô cùng ấn tượng.
Xem phiên bản mobile