Những "đột biến" trong chương trình giáo dục mới cho học sinh lớp 1

Theo lộ trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, từ năm 2020 - 2021, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu áp dụng với học sinh lớp 1.
Xem phiên bản mobile