Những điều bình thường mới nên thực hiện khi dịch Covid-19 bùng phát

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam khuyến cáo những điều bình thường mới bạn nên thực hiện khi Đại dịch COVID-19 đang bùng phát.
Covid-19: 'Một bình thường mới' qua những bức ảnh biết nói Thủ tướng đồng ý xếp Hà Nội vào nhóm có nguy cơ nhưng phải nâng cao trách nhiệm phòng, chống dịch
Những điều bình thường mới nên thực hiện khi dịch Covid-19 bùng phát
Những điều bình thường mới nên thực hiện khi dịch Covid-19 bùng phát
Những điều bình thường mới nên thực hiện khi dịch Covid-19 bùng phát
Những điều bình thường mới nên thực hiện khi dịch Covid-19 bùng phát
Những điều bình thường mới nên thực hiện khi dịch Covid-19 bùng phát

Mỗi quốc gia hoặc các khu vực trong cùng một quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khác nhau, do vậy các biện pháp hạn chế tại mỗi nơi có thể khác nhau. Những nơi có nhiều người mắc COVID-19 sẽ phải áp dụng các biện pháp hạn chế nhiều hơn.

Dù bạn ở nơi đâu, hãy tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ quan trọng phòng, chống dịch COVID-19 để giúp giảm số người mắc bệnh và giảm bớt các biện pháp hạn chế.

D.Minh
Xem phiên bản mobile