Những ai sẽ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương?

Dự kiến, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII - Kỳ họp thứ 19 sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 người (trong tổng số 29 người).
Cận cảnh nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường tỉnh 392 Hải Dương: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2023 tăng 4,45% Hải Dương: Giá trị sản xuất rau màu vụ Đông cao gấp hơn 2,2 lần các tỉnh phía Bắc

Để phục vụ hoạt động lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND tỉnh bầu, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ này đến ngày 30/11/2023.

Theo báo cáo trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức thành công 19 kỳ họp (6 kỳ họp thường lệ, 13 kỳ họp chuyên đề), đã kịp thời xem xét, thông qua 259 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết về an sinh xã hội.

Thường trực HĐND tỉnh luôn đồng hành với UBND tỉnh, sẵn sàng tổ chức các kỳ họp chuyên đề nhằm đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Những ai sẽ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương?
Ông chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức trên 30 đoàn giám sát, khảo sát thường xuyên với khoảng 150 cuộc giám sát, khảo sát (ảnh tư liệu)

Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức 13 cuộc giám sát chuyên đề với các nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề khó, liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh đã tổ chức trên 30 đoàn giám sát, khảo sát thường xuyên (khoảng 150 cuộc giám sát, khảo sát) xoay quanh các vấn đề nóng, nổi cộm trong xã hội, những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 4 phiên chất vấn, giải trình về: công tác quản lý nhà nước với một số bệnh viện; công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các doanh nghiệp sau chấp thuận đầu tư và công tác quản lý sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa; công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND tỉnh còn một số hạn chế như việc chuẩn bị báo cáo trình tại kỳ họp còn chậm; hoạt động chất vấn tại một số kỳ họp chất lượng chưa cao; việc theo dõi thực hiện kiến nghị sau giám sát và kết luận chất vấn còn thiếu quyết liệt...

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội quy định HĐND không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2023, cụ thể gồm các ông, bà sau:

1. Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND tỉnh (Bầu ngày 2/6/2023).

2. Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (đã có thông báo nghỉ chuẩn bị hưu từ 1/12/2023).

3. Phạm Văn Mạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (bầu ngày 2/6/2023).

4. Trần Quang Cảnh, Giám đốc Sở Y tế (bầu ngày 2/6/2023).

5. Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội vụ (bầu ngày 29/9/2023).

Những người sẽ được lấy phiếu tín nhiệm

Khối HĐND tỉnh gồm các ông, bà:

1. Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

2. Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

3. Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

4. Bùi Học Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐNDn tỉnh.

5. Nguyễn Thị Hường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Khối UBND tỉnh gồm các ông, bà:

1. Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBNDtỉnh.

2. Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

5. Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh.

6. Lê Hồng Diên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Sở Xây dựng.

8. Nguyễn Viết Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

9. Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công thương.

10. Bùi Sỹ Hoàn, Giám đốc Sở Tư pháp.

11. Cao Ngọc Quang, Chánh Thanh tra tỉnh.

12. Bùi Văn Thăng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

13. Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

14. Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

15. Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

16. Nguyễn Trọng Tuệ, Giám đốc Sở Tài chính.

17. Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

18. Vũ Văn Tùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

19. Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hoàng Duy
Phiên bản di động