Nhóm doanh nghiệp bất động sản vay nợ gần 52.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2022

Nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành tổng cộng 51.979 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2022, giảm 76% so với con số hơn 214.000 tỷ đồng trong năm 2021.
Công ty Chứng khoán Kỹ Thương và Chứng khoán Tân Việt bị phạt nặng vi phạm về phát hành trái phiếu Chính phủ sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại thị trường trái phiếu, bất động sản

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong năm 2022, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ tổng cộng 420 đợt với tổng giá trị 244.565 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị đạt 136.772 tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn phát hành bình quân của nhóm này là 5,47 năm, lãi suất phát hành trung bình là 5,48%/năm.

Nhóm doanh nghiệp bất động sản vay nợ gần 52.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2022
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt là một trong những doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu với khối lượng rất lớn

Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với 51.979 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ phát hành, chiếm khoảng 20,4% tổng giá trị phát hành. So với năm 2021, lượng trái phiếu được phát hành bởi nhóm doanh nghiệp bất động sản giảm gần 76%.

Cũng theo thống kê, năm 2022, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 210.830 tỷ đồng trái phiếu, tăng 46% so với năm 2021.

Trong năm 2023, sẽ có khoảng 289.819 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Đặc biệt, riêng tháng đầu năm, có khoảng 17.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong đó, 10.500 tỷ đồng trái phiếu bất động sản, chiếm 60% giá trị trái phiếu doanh nghiệp và 5.900 tỷ đồng trái phiếu xây dựng, chiếm 34%.

Cũng theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tuần đầu tiên của năm 2023 (tính đến ngày 6/1), thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa ghi nhận bất kỳ đợt phát hành nào. Tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn là 310 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Hậu Lộc
Phiên bản di động