Nhìn lại những chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trước sự lây lan nhanh chóng, diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời triển khai nhiều biện pháp cấp bách, quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19. 
Xem phiên bản mobile